Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00732
10-01-1958
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Zijlstra heeft een conceptbrief opgesteld over de Nederlandse bezwaren tegen de door de Hoge Autoriteit voorgestelde harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Nederland wil wel vertegenwoordigers sturen naar gemengde bijeenkomsten van werkgevers en werknemers uit de kolenmijnindustrie, als deze besprekingen beperkt blijven tot onderzoek en verificatie van het documentatiemateriaal dat de Hoge Autoriteit heeft verzameld en evt. Tot het vaststellen van de verschillen in regelingen in de verschillende deelnemende staten. Nader beraad zal echter plaatsvinden als de besprekingen ook betrekking hebben op bestudering van methoden tot vermindering of opheffing van de verschillen.

N.B. Brief is door Drees verzonden op 14-1-1958