Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00746
31-10-1956
Actoren
Verslag
Samenvatting
Liason tussen de voorgestelde Europese Douane-Unie een vrije handelszone. Derde bijeenkomst van de Speciale Werkgroep no. 17 op 29 en 30 oktober 1956.
Hoofdonderwerp waren de ontsnappingsclausules. Ook nu waren tijdens de besprekingen aarzelingen van Franse zijde merkbaar. De Engelsen legden wederom een goed doordachte conceptie op tafel. De Britse vertegenwoordiger stelde voorop dat als doel van een vrijhandelszone moet zijn het binnen een zekere termijn volledig elimeren van alle tarieven in het onderlinge verkeer.