Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00748
29-06-1955
Samenvatting
F1027. Gisteren heeft de Commissie-Beyen vergaderd over de resolutie van Messina. Het geheel was nogal wazig en niemand wist precies wat er moest gebeuren.
Fock geeft een overzicht van de personele invulling van het Nederlandse aandeel in het Comité-Spaak.
Verwacht wordt dat begin september een progress report zal kunnen worden uitgebracht, waarover de ministers in Den Haag zullen kunnen vergaderen. Het eindrapport wordt niet verwacht vóór oktober, zodat hierover eerst in november kan worden vergaderd. Indien men werkelijk een afgerond geheel wil maken, zijn de termijnen uiteraard te kort, "doch enig flodderwerk kan vermoedelijk wel op tijd 'geleverd' worden."
Zie ook