Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00749
29-10-1955
Samenvatting
F1096. Fock heeft de lijvige rapporten van de Commissie-Spaak ontvangen. Over het rapport betreffende de gemeenschappelijke markt meldt hij dat er duidelijk gebrek aan overeenstemming is. Zo worden er 6 oplossingen genoemd voor het institutionele vraagstuk. Het ziet er naar uit dat men een weinig vergaand verdrag wil sluiten met nauwelijks of geen supranationaliteit en de rest aan de ontwikkeling overlaat. Bij lezing van het stuk dat Beyen heeft opgesteld valt op dat deze zijn oude stellingen heeft verlaten. Fock vindt het onjuist dat hij de stellingen van zijn eigen plan verlaat om daarmee Frankrijk dat in een politieke en economische chaos terecht is gekomen te steunen.