Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00752
05-09-1956
Samenvatting
F1234. In de afgelopen maandag gehouden ambtelijke vergadering heeft Fock verklaard dat de in de nota-Van Dierendonck ingenomen standpunt niet moet worden ingeslagen. In het stuk dat nu aan de ministerraad wordt voorgelegd zijn enkele van de tegenargumenten verwerkt. Fock heeft gesteld dat zelfs als men de concessie wil doen die Sociale Zaken voorstelt, dit pas moet geschieden op het moment dat ook de andere knelpunten op tafel liggen, zodat men kan overwegen of men op dit punt concessies kan doen. Uit onderhandelingsoogpunt is het niet raadzaam de door Sociale Zaken voorgestelde concessie nu in Brussel op tafel te leggen.