Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00759
27-07-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Europees Investeringsfonds.
Bij de besprekingen te Brussel spelen gedachten voor het oprichten van een Europees investeringsfonds een grote rol. De Fransen brachten direct na de oorlog al plannen naar voren; in Messina werden ze door Blaisse naar voren gebracht. Ze vinden ook in Nederlandse politieke kringen weerklank.
Kern is dat de zorg voor achtergebleven gebieden in Europa een gezamenlijke zorg is. Men hoede zich echter het probleem te zien als gelijkluidend aan die van onderontwikkelde landen. Waar behoefte aan is, is de financiering van betalingsbalanstekorten, welke de investering in infrastructuur kan veroorzaken. Ook kan behoefte bestaan aan buitenlandse investering van projecten.
Er is niet zozeer behoefte aan een investeringsbank of -fonds, dan wel een gemeenschapsorgaan dat het probleem van investering in achtergebleven gebieden onderzoekt. Voorts een regeling die gezamenlijke garanties mogelijk maakt. Waarschijnlijk kunnen beide taken verbonden worden aan een Readaptatiefonds.
Zie ook