Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00766
05-09-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Verslag integratiebespreking op 3 september.
Besproken werd het memorandum-Van der Beugel van 31/8 (bijgevoegd)
1. In memo-vdB wordt gesteld dat er akkoord kan worden gegaan met de 7 opgesomde belemmeringen voor een gemeenschappelijke markt. De verplichting tot afschaffing moet bij verdrag worden geregeld. Akkoord.
2. Verder viel niet te ontkenen dat het functioneren van de gemeenschappelijke markt kon worden gefrustreerd door maatregelen van algemene economische politiek. Criterium volgens Nederland moet zijn een toestand van de betalingsbalans. De vergadering verduidelijkte het punt.
Voorts werd o.m. gesproken over het de noodzaak van een vrij kapitaalverkeer, de fondsen, het buitentarief en institutionele vraagstukken.