Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00769
18-11-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
2382. Procedure Brusselse Conferentie.
Snoy deelde mee dat Spaak besloten heeft de procedure van het werk in Brussel te herzien, gezien het feit dat de Franse verkiezingen nog niet in december plaatsvinden en gezien de urgentie in Bonn (tegenstand van de zijde van oa. Erhard).
Van der Beugel heeft Snoy nog eens verzekerd dat men niet moet streven naar een volkomen unaniem eindrapport; dat men wel moet trachten reeds veel verschillen uit de weg te ruimen, maar dat het onmogelijk en onjuist zou zijn een artificiële overeenstemming te forceren.
Vd Beugel en Snoy waren het eens dat de ministersconferentie in ieder geval niet voor de Franse verkiezingen moest plaatsvinden.