Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00771
07-12-1955
Samenvatting
Buitentarief Europese Douane-Unie.
Homan heeft voor de bespreking een ontwerp (bijgevoegd) voor een Brussels document over het buitentarief gemaakt. Het is gisteren in een vergadering van de Nederlandse delegatie vastgesteld. De noodzaak van een nieuwe redactie was duidelijk nadat het ontwerp-Spaak door Nederland als onaanvaardbaar werd beschouwd. Bezwaar was dat het ontwerp een te protectionistische filosofie bevatte. Bij de rondvraag bleek dat ook nu de vertegenwoordigers van de Thesaurier-Generaal en de minister-president tegen waren, omdat zij een amendement zien als een begin van onderhandelen. Fock had als bezwaar dat Nederland een concessie deed terwijl het nog niet wist of de Fransen van hun kant afstand zouden doen van hun voorstel. Duidelijk werd gemaakt dat de 'concessie' vooral een tegemoetkoming in de vorm was.
Zie ook