Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00773
21-12-1955
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Het V.K. en de integratie.
Gedurende de laatste 10 dagen is door de Britse regering geageerd tegen de werkzaamheden voortvloeiende uit de conferentie van Messina. Het meest uitgesproken standpunt werd verwoord door H.E. Rees in de OEEC. (zie bijlage). Enige dagen later heeft Nederland hierop bij monde van Kruisheer antwoord gegeven (bijgevoegd).