Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00777
16-02-1956
Samenvatting
356. Memo begeleidt notitie Verrijn Stuart inzake bespreking te Brussel op 14/2 over buitentarieven.
Het Nederlandse document heeft van geen enkele zijde steun gekregen. Spaak wilde hierover met Beyen gaan spreken. Mèt van der Beugel acht Verrijn S. dit nu niet opportuun. Ook het voorstel van de meerderheid is nog onvoldragen. Dit werd later ook bevestigd in een onderhoud met de opsteller van het stuk, Uri.
Het is daarom van belang zelf nog eens te overwegen of de tegen het Nederlandse standpunt aangevoerde bezwaren inderdaad enige grond hebben en of er mogelijkheden zijn om tot een nieuw voorstel te komen.
Zie ook