Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00779
15-02-1956
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
353. Vergadering Comité Directeur betr. Buitentarief v.d. Gemeenschap.
Memo begeleidt een aantekening (no. 349) van Kymmell over de tarievenruzie in Brussel. Probleem is dat we niet precies weten waarover we praten. Vd Beugel kan zich voorstellen dat Nederland voor de buitentarieven blijft instisteren over de Benelux-tarieven. Dit is een onhaalbaar standpunt, maar ook andere landen kunnen op andere gebieden met onhaalbare standpunten komen, en het is een vraag van onderhandelingstactiek, of het verstandig is dan zelf ook een nuisance value te kunnen opbrengen. Is echter het Nederlandse standpunt dat we niet te vuur en te zwaard voor het Benelux-tarief moeten strijden, dan moeten wij weten waar we over praten en is de discussie in Brussel niet reëel.
Van der Beugel ontraadt op dit moment een bezoek van Spaak aan Den Haag en geeft in overweging om eerst duidelijker inzicht te krijgen in de consequenties.
Kymmell zet in zijn stuk de gang van zaken in Brussel nader uiteen.