Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00789
23-04-1956
Samenvatting
Intergouvernmenteel Comité ingesteld door de Conferentie van Messina. Verslag van de vergadering der hoofden van delegatie van 18 t/m 21 april 1956.
Doel was het vaststellen van de definitieve tekst van het eindrapport. De Nederlandse gedelegeerde slaagde erin in het voorwoord opgenomen te krijgen dat het rappor tniet op alle punten de unanieme opvatting der delegeerde vertegenwoordigt maar als een compromis moet worden beschouwd. Over de institutionele vraagstukken merkte hij op dat deze niet bevredigend waren, maar dat de Nederlandse regering tijdens de onderhandelingsconferentie op terug zal komen. Ook t.a.v het buitentarief zou Nederland hoogstwaarschijnlijk een afwijkend standpunt innemen.