Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00794
28-09-1956
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
1739. Franse voorstellen i.v.m. gemeenschappelijke markt.
Van der Beugel ontving een aantekening van Homan (27/9) met een persoonlijke notitie van Spaak inzake de Franse voorstellen. Hieruit blijkt dat Spaak de Nederlandse denkbeelden in het algemeen deelt. Van der Beugel adviseert de ministerraadsdiscussie te doen plaatsvinden op basis van de nota van 25/9. Wat betreft de procedure die Spaak voorstaat heeft vd Beugel wel enige twijfels. Er is nog geen aanwijzing dat de Duitsers w.b. Euratom een redelijker houding zullen innemen, wel dat ze evt. water in de wijn willen doen als de Fransen de koppeling met de gemeenschappelijke markt zullen aanvaarden.
De notitite van Homan gaat m.n. over de Nederlandse onderhandelingsstrategie.