Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00796
12-10-1956
Samenvatting
Brusselse integratieconferentie.
Linthorst Homan vraagt aandacht voor de procedure van de a.s. Parijse ministersconferentie op 20 en 21 okt. Tenzij deze conferentie de zaak afbreekt zal op ca. 1 nov de eerste lezing inzake de gemeenschappelijke markt gereed zijn. Deze kenmerkte zich door de trage verloop. W.b. Nederland verlamde de onopgeloste financieel-monetaire problematiek het optreden en ook het feit dat men nog adviezen inwon (zoals van de SER). Voorts gingen Franse voorstellen meer dan eens in tegen het rapport-Spaak.
Homan heeft ook bezwaren tegen de door Spaak voorgestane procedure. Wat betreft het optreden van Nederland signaleert hij een dilemma: a) men kan in Brussel de onderhandelingen niet verder remmen door onzekerheden over de eigen visie, b) toch is rustig beraad in Den Haag nodig naargelang de onderhandelingen zich verder ontwikkelen. Homan doet daarom enkele procedurevoorstellen.