Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00797
17-11-1956
Actoren
Notitie
Samenvatting
Franse 'régime speciale'.
IN de gisteren gehouden vergadering van delegatieleiders waren twee documenten aan de orde, waaronder het Frans-Duitse compromis. Homan maakte bezwaar tegen het voorstel van Spaak om de zaken nu definitief at te doen. Hij meent dat dit moet gebeuren door de ministers. Bovendien werkte het Franse 'régime special' uit het compromis Adenauer-Mollet als een bom. Homan werd door de Fransen verweten dat hij het compromis in gevaar bracht, terwijl de Duitsers en Belgen Homan bijvielen.
Homan meent dat er een eindtermijn aan zo'n regime moet worden gesteld.