Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00799
21-12-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
172. Stand van zaken betreffende bevoorrading van Euratom.
De Nederlandse delegatie in Brussel is door de nieuwe voorstellen t.a.v. aankoopprioriteit en verkoop-monopolie van Euratom in een moeilijke positie geraakt. De delegatie kwam zelfs geïsoleerd te staan.
Het is opvallend hoezeer het rapport-Spaak in de loop van de onderhandelingen in het vergeetboek is geraakt Het nieuwe Franse systeem doet ernstig afbreuk aan de grondslag van de Atoomgemeenschap zoals geschetst in het rapport-Spaak. A) Het geeft de producent binnen de Gemeenschap de mogelijkheid de hoogste prijs te rekenen, die hij ook op de wereldmarkt zou kunnen krijgen. B) In commercieel opzicht zal de vrijheid van producenten buiten de Gemeenschap welhaast nimmer worden beperkt. Anderzijds zullen gebruikers slechts tegen de hoogste wereldmarktprijzen ook binnen de Gemeenschap kunnen kopen en buiten de Gemeenschap overgeleverd zijn aan de diligentie van het Agentschap, dat zelf dient te trachten 'zo goedkoop mogelijk' in te kopen en te leveren..
Eschauzier meent dat dit systeem in het voordeel werkt van landen zie zowel producent als gebruiker zijn en een geïntegreerd kernenergieprogramma, ic. Frankrijk.
Zie ook