Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota betreffende de integratie.
Op 26 en 27 jan zullen de 6 ministers opnieuw bijeenkomen om beslissingen te nemen over onderwerpen betreffend de gemeenschappelijke markt en Euratom waarover nog geen overeenstemming was bereikt in de onderhandelingen tussen de delegaties. Opgemerkt wordt dat het tempo om beide projecten klaar te maken voor ratificatie overhaast is. Het is van groot belang dat beide verdragen nog voor de zomer kunnen worden geratificeerd. Gelijktijdigheid van beide verdragen bevordert de toekomst van de gemeenschappelijke markt.
In de nota worden de ontwerpen zoals die nu op tafel liggen uitvoerig besproken.
Bijlage: 'Enige hoofdstukken over afzonderlijke onderwerpen'.