Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00807
28-01-1957
Samenvatting
1191. Stemprocedure in de Raad van Ministers.
Uit een telegram uit Brussel blijkt dat nadat Luns de Nederlandse principiƫle bezwaren heeft uiteengezet tegen een stemmenweging in de Raad van Ministers, heeft Spaak een compromisvoorstel gedaan.
Tuyl heeft steeds de volgende bezwaren tegen weging der stemmen naar voren gebracht:
1. Het verschil tussen een groot en een klein land komt voldoende tot uiting in de benoeming van leden van de Assemblee; voorts kan men grote landen meer leden geven in de Europese Commissie.
2. In geen enkel internationaal orgaan heeft de stem van de ene minister meer waarde dan die van een andere minister. Het scheppen van een precedent is een heilloze stap.
3. Het is onjuist te stellen dat de gemeenschappelijke markt voor een klein land van minder betekenis is dan voor een groot land, integendeel.
4. Het is denkbaar dat in bepaalde concrete gevallen Nederland minder belang heeft bij een te nemen beslissing dan de andere landen. In zo'n geval zou zonder bezwaar een stemmenweging kunnen plaatsvinden op basis van het belang, dat ieder land bij de betrokken aangelegenheid heeft.