Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00816
06-03-1957
Samenvatting
Bespreking te Brussel over verhouding Douaneunie tot GATT en OEEC.
Gisteren vond in Brussel op Brits verzoek een onderhodung plaats tussen de zes delegaties en een Engels-Portugese delegatie. De toon was er een van bezorgdheid van Engels-Portugese zijde en van verdediging van de door de zes getroffen regelingen anderzijds. Het geheel had het karakter van vraag en antwoord.
Het ging de bezoekers vooral om het feit, nu de zes de overzeese zaken hadden geregeld, die zaak in OEES-verband niet naar later zou kunnen worden verschoven. T.a.v de door de Engelsen gewenste vrijhandelszone gaven de Fransen en Spaak als antwoord dat men geen mening had zolang men niet wist hoe die eruit moest zien.