Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Advies van de Raad van State inzake goedkeuring van het verdrag tot oprichting van de EEG en het verdrag tot opriching van Euratom. Bijgevoegd is een minderheidsadvies van drie leden.
De raad stelt o.m. dat de verdragen met 2/3 meerderheid moeten worden goedgekeurd. Met de algemene strekking van het EEG-verdrag kan de raad instemmen. Het college meent dat Nederland het streven naar economische en politieke integratie dient te steunen.
De leden Cort vd Linden, Meyer Ranneft en Van Angeren menen echter dat de nadelen van het verdrag de voordelen overtreffen. Zij steunen de stelling van Van Starkenborgh dat Nederland zich ervoor moet hoeden in een beperkte groep van landen naar machtspolitieke problemen van grotere deelgenoten te worden meegetrokken.