Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag Coördinatie Commissie voor de Integratie en de Vrijhandelszone, 25-9-1957.
Het is vrijwel zeker dat Bech de verplaatsing van de EGKS-zetel uit Luxemburg zal vetoën. De vz. acht concentratie in één stad van het grootste belang. Tegen vestiging in Parijs pleit o.m. de pressie waaronder Franse ambtenaren vanuit de nationale politiek zou komen te staan. Gezien de Duitse bezwaren zou vestiging in Luxemburg het overwegen waard zijn.
Voorts hebben de Engelsen bij de Interim Commissie een memorandum ingediend waarin de nadelen voor de Britse overzeese gebiedsdelen worden uiteengezet. De oplossing hiervoor zou associatie van deze gebiedsdelen zijn.
De Denen hebben te kennen gegeven deel te willen nemen aan de landbouwconferentie van de zes. Hierop is geantwoord dat dit niet mogelijk is zonder deelname aan de EEG.
Voorts werd uitgebreid gesproken over een document van IC-voorzitter Snoy aangaande de vrijhandelszone. Nederland heeft hier ernstige bezwaren tegen, aangezien het teveel neigt naar het Franse standpunt.