Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00833
06-10-1955
Samenvatting
Weekverslag no. 8 (3 t/m 6 okt. 1955)
De meeste commissies van het Spaak-Comité naderen het einde van hun werkzaamheden. Zij gaan hun eindrapport aan het Comité Directeur opstellen. De voorzitter van de Commissie voor de gemeenschappelijke markt gaf een overzicht van de openstaande problemen, m.n. de eindtermijn van de G.M. en het systeem van afbouw van onderlinge tarieven en het tarief tegenover derde landen, alsmede onenigheid over harmonisatie.