Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00836
04-12-1955
Samenvatting
Weekverslag no. 11 (28 nov-4 dec. 1955)
In deze periode vond o.m. een bijeenkomst van de hoofden van delegaties plaats, waarbij de concept-documenten werden besproken. Nederland diende schriftelijk diverse amendementen in.
De documenten betreffen 1. structuur van het verdrag, 2. tarieven in het onderlinge verkeer, 3. tarief naar buiten, 4. contingenteringen, 5, landbouw, 6. institutionele vragen.
De Nederlandse indruk was dat er een positieve ontwikkeling merkbaar was bij de Franse delegatieleider Gaillard, hoewel dit nog niet betekent dat de officiële Franse opinie zich ten goede ontwikkelt. Spaak was een krachtig voorzitter die ijvert voor een rapport dat steunt op overeenstemming tussen de delegaties, zodat het in feite een voorstel aan de ministers kan zijn. Nederland bleef echter alleen staan inzake het document over het buitentarief (no. 3).