Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00839
20-07-1956
Samenvatting
Weekbericht no. 4 (18-20 juli 1956).
Aan de orde waren o.m. de Franse eisen inzake sociale harmonisatie. Nederland legde een ontwerp voor terms of reference voor. Er vond een algemene bespreking plaats in Parijs (18-7), In Brussel vergaderden de sociale experts en de Commissie Gemeenschappelijke Markt.
Het vervolg op het weekbericht handelt over de Werkgroep Euratom. Besproken werd o.m. een Russisch voorstel tot oprichting van een Europees Atoom Agentschap (hierover werd nog geen oordeel uitgesproken), het security control, en de gezondheidscontrole.