Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00841
07-09-1956
Samenvatting
Weekbericht no. 6 (3-7 sept. 1956).
In het Comté van delegatiehoofden kwam allereerst de harmonisatie van sociale lasten aan de orde. De Fransen stelden voor om af te zien van bestudering van de situatie in de landen en direct de verdragsartikelen ter hand te nemen. Besloten werd de discussie over de Franse voorstellen op te schorten voor intern beraad.
Verder kwam aan de orde het rapport van de wnd. voorzitter van de Euratom-commissie betreffende het budget commun des recherches. Voorts kwamen aan de orde het Syndicat d'études voor de bouw van een isotopenfabriek, institutionele kwesties.
Verder verslagen van de werkgroepen.