Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00842
13-09-1956
Samenvatting
Weekbericht no. 7 (10-13 sept 1956).
Voorafgaand aan de vergadering van delegatiehoofden bespraken de hoofden van de Beneluxdelegaties de Franse voorstellen inzake harmonisatie. Nederland kon nog niet meedelen wat zijn standpunt zou worden. Wel spraken de drie af hun eventuele concessies te gebruiken als onderhandelingsobject jegens de Fransen. Snoy meldde dat de Fransen vermoedelijk gaan voorstellen een latere inwerkingtreding van de gemeenschappelijke markt.
In de vergadering van delegatiehoofden gaf Frankrijk te kennen aan de gemeenschappelijke markt te willen deelnemen maar de inwerkingtreding willen opschorten tot na de oplossing van de Algerijnse kwestie. M.a.w. Frankrijk wil een uitzonderingspositie.
Voorts werd gesproken over de instituties, en komt de voortgang in de werkgroepen aan bod.