Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00845
04-10-1956
Samenvatting
Weekbericht no. 10 (1-4 okt 1956).
IN het Comité van hoofden van delegaties deelde de voorzitter van de werkgroep Gemeenschappelijke Markt mee dat komende week de clauses de sauvegarde, vrij personenverkeer en landbouw op de agenda staan. Het secretariaat is druk doende een eerste lezing van de verdragsartikelen te vervaardigen. Aan de orde kwam ook de weging der stemmen in de Raad van Ministers. De Nederlandse gedelegeerde noemde dit als enige principieel onaanvaardbaar.
In de Werkgroep Marché Commun diende Nederland een aantal amendementen in. Voorts werd gesproken over het investeringsfonds, de landbouw. In de Werkgroep Euratom werd gesproken over de bescherming tegen stralingsgevaar, gemeenschappelijke ondernemingen en investeringen.