Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00846
10-10-1956
Samenvatting
Weekbericht no. 11 (8-10 okt. 1956).
Op 10 okt. vond een Benelux-gesprek van delegatiehoofden plaats over de houding op de komende conferentie. Men vermoedt dat Spaak een eind wil maken aan het langdurige commissiewerk en zoekt naar een tussenoplossing tussen de huidige onzekerheden en overhaasting op het niveau van delegatiehoofden. T.a.v. van de Nederlandse eis van versterking van de Europese Commissie vroeg Homan om steun. België en Luxemburg verklaarden dat Nederland weliswaar gelijk had, maar dat men niet zou steunen omdat de Fransen en Duitsers dit niet willen en dit de Fransen mogelijk in de armen der Engelsen zou jagen. Alleen t.a.v de clauses de sauvegarde kreeg Homan steun. T.a.v. de Franse eisen gaf Snoy te kennen dat men w.b. de overgang naar de tweede etappe bereid is de formule-Ophüls te aanvaarden.
In de Werkgroep Marché Commun werd gesproken over vrij personenverkeer, landbouw, positie assemblee en clauses de sauvegarde. Over landbouw had Linthorst Homan een afzonderlijk gesprek met de Franse woordvoerder.