Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00855
14-12-1956
Samenvatting
Weekbericht no. 19 (10-14 dec. 1956).
Werkgroep Marché Commun. W.b. de landbouw maakte Nederland bezwaar tegen de opvatting die door de BRD, België en Frankrijk werd gehuldigd dat het buitentarief van de landbouw apart diende te worden geregeld. Nederland vond dit onaanvaardbaar. W.b. de landbouw werd ook gesproken over de vraag hoe lang nationale minimumprijzen konden worden gehandhaafd. De Nederlandse visie stond hierin lijnrecht tegenover de Duitse en Franse visie.
Voorts kwam het buitentarief ook aan de orde bij de behandeling van de gemeenschappelijke handelspolitiek.
Tijdens een diner werd gepoogd om toenadering te vinden t.a.v. het readaptatiefonds en het investeringsfonds.
Bijgevoegd: Weekbericht 19a.
De delegatiehoofden vergaderden op 13 en 14 dec. te Parijs over subsidies, betalingsbalans, investeringsfonds en Euratom.