Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00857
05-01-1957
Samenvatting
Weekbericht no. 21 (3-5 jan. 1957)
In het Comité Hoofden van Delegatie presenteerde Spaak een nieuw document inzake de investeringsbank. Hoewel het document pas kort voor de bijeenkomst beschikbaar was en enkele landen (o.a. Nederland), werd er vooruitgang geboekt. Inzake de landbouw bleef er onenigheid bestaan inzake minimumprijzen. De discussie over de overzeese gebiedsdelen leverde nog geen nieuwe gezichtspunten op.
Over het Franse régime special vond Nederlands-Frans overleg plaats.
Voorts werd gesproken over het readaptatiefonds, harmonisatie van wetgeving, Euratom, dienstenverkeer en vestigingsvrijheid