Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00860
21-2-1957
Samenvatting
Weekbericht no. 24 (20-21 jan. 1957)
Het Comité Hoofden van Delegatie vergaderde over het buitentarief. Door de experts waren lijsten van grondstoffen en producten opgesteld. Er werd nog geen overeenstemming bereikt. Over landbouw bestond grote onenigheid. Nederland eiste dat de landbouwproducten volgens dezelfde procedure zouden worden behandeld als industrieproducten. W.b. de stemmingsweging in de Raad van Ministers stond Nederland alleen in zijn bezwaren tegen de formule 4-4-4-2-2-1 met een gekwalificeerde meerderheid van 12.
Andere onderwerpen: de investeringsbank, bilaterale onderhandelingen over levering van uranium, overzeese gebiedsdelen,
Bijgevoegd: Weekbericht 24a over Verkeer, 24b over Euratom en 24c over Instituten Euratom, institutionele bepalingen gemeenschappelijke markt, landbouw en de werkzaamheden van de Werkgroep Gemeenschappelijke Markt.