Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00861
28-01-1957
Samenvatting
Weekbericht no. 25 (26-28 jan. 1957).
Comité Hoofden van Delegatie. Inzake het buitentarief is een compromis in de maak. Homan meldt dat het Nederlandse kabinet nog een standpunt moet innemen. Voorts behandeling dienstenverkeer, kapitaalverkeer, vrij personenverkeer, dumping en het Franse régime speciale. W.b. het laatste was Nederland het enige land dat verzet had aangetekend tegen het compromis Mollet-Adenauer. Nu komt Frankrijk met nieuwe voorstellen. Nederland ziet ze als een vooruitgang, maar wil nog verduidelijken dat indien de Franse uitzonderingspositie is opgeheven, Frankrijk niet meer terugkan. Frankrijk ging akkoord met de verduidelijking.
Weekbericht 25a behandelt o.a. het vervolg van de besprekingen over het buitentarief, invoerrechten op ruwe olie, kapitaalverkeer, de investeringsbank, verkeer