Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00865
17-02-1957
Samenvatting
Weekbericht no. 29 (16-17 febr. 1957).
Comité Hoofden van Delegatie. Inzake de overzeese gebieden had Frankrijk een nieuw voorstel ingediend dat aanzienlijk afweek van het Duitse compromisvoorstel. Besloten werd een werkgroep opdracht te geven beide voorstellen te vergelijken. Frankrijk bracht o.m. als nieuwe eis op tafel dat ook Algiers deel zou uitmaken van de départements d'outre mer en dus kon participeren in de gemeenschappelijke markt. Spaak concludeerde dat de discussie in een impasse was gekomen en dat de ministers een beslissing moesten nemen. De ministers dienden antwoord te genven op de vragen op welke gebieden de associatie van toepassing zou zijn en tot welke inspanningen de lidstaten bereid zouden zijn.
Vervolgens kreeg ook een Britse delegatie (waarin zich ook een Portugese vertegenwoordiger bevond) de gelegenheid zijn zienswijze over de associatie uiteen te zetten.
Voorts werd gesproken over de Gemeenschappelijke Markt (buitentarief, het economisch en sociaal comité, de préámbule (voorgesteld wordt de naam EEG), sociale politiek, migratie, concurrentie) en Euratom.
Weekbericht 29a bevat de bespreking van delegatiehoofden over diverse onderwerpen, o.m. op de toepassing van het EGKS-verdrag op Algiers.