Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Stand van zaken Euratom. In afwachting van de ministersconferentie te Parijs zijn de onderhandelingen in Brussel stilgevallen. Hoogwater heeft hier een memorandum over geschreven (bijgevoegd). Daarin schetst hij de knelpunten, nl. het researchprogramma, de patenten, voorziening, bescherming tegen stralingDe Duitse delegatie laat bij herhaling weten dat zij in economisch opzicht weinig waarde hecht aan de te stichten organisatie en zich louter laat leiden door de politieke belangen.
De komende weken moet de Nederlandse regering zich gaan afvragen of het totstandkomen van Euratom politiek nog wel zin heeft, indien de bevoegdheden van de organisatie zodanig beknot worden en deze zozeer in het nationale vlak worden verlegd, zodat de te verwachten voordelen nauwelijks groter zijn dan bij internationale samenwerking in bv. De OEES.