Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00873
03-06-1957
Samenvatting
Ontwerp-nota voor de ministerraad inzake de vrijhandelszone. In aansluiting op de nota's van 24 april en 18 mei handelt deze noga over:
- de harmonisatie der wetgevingen in het algemeen en de bepalingen op het gebied van sociale harmonisatie in het bijzonder;
- de regeling van de ontsnappingsclausules bij moeilijkheden in specifieke sectoren of streken enerzijds en bij betalingsbalansmoeilijkheden anderzijds;
- de associatie van overzeese gebieden bij de vrijhandelszone.