Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Van der Beugel doet verslag van zijn gesprek met Snoy,, die meent dat men in Londen niet goed raad weet met de problemen rond besprekingen over de vrijhandelszone. De Engelsen hopen dat Nederland en België de impasse weten te doorbreken. De situatie in Brussel wordt gekenmerkt door onwil van de Fransen en Italianen. De oplossing moet gezocht worden in Brussel maar de indruk is dat men daar om de hete brij heendraait.
Inzake de ontwerp-nota concludeert men dat deze nog niet rijp is om aan de ministerraad voor te leggen. Algehele conclusie is dat men aan de gedelegeerden en Parijs en Brussel geen bindende instructies kan meegeven. Voorlopig zal er geen nota naar de ministerraad gaan.