Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00875
15-06-1957
Samenvatting
F1363. N.a.v. vergadering coördinatiecommissie merkt Fock op dat voorzitter Van der Beugel van mening was dat, indien de vrijhandelszone-onderhandelingen niet tot resultaat zouden leiden, er toch reeds een zekere winst op de huidige toestand zou zijn. E.e.a. zou kunnen leiden tot een procedure binnen de OEES om de afbraak van tarieven ter hand te nemen.
Zie ook