Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00879
18-10-1946
Actoren
Brief en aantekening
Samenvatting
Toekomst van de Emergency Economic Committee for Europe.
De positie van de EECE staat op het spel nu enkele kopstukken afscheid gaan nemen. Daarnaast wordt in VN-verband een European Economic Council als toekomstig orgaan van Europees regionaal overleg voorbereid. Gevreesd wordt echter dat als men aan Rusland de prijs voor deelneming aan een dergelijke raad betaalt, er niets uit zal komen en de nieuwe Raad slechts een debatingclub zal worden.
Zie ook