Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00899
17-10-1950
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Eindversie van het Plan-Mansholt betreffende 'Integratie Europese Landbouw'.
Het plan, dat door de REA is aanvaard is nog gewijzigd in overleg met Tinbergen en de BEB.
Zie ook