Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00901
13-12-1951
Actoren
Memorandum en notitie
Samenvatting
Notitie Kohnstamm over Europese integratie.
De vooruitzichten voor het Plan-Schuman zijn gunstig, terwijl ook te verwachten valt dat het Plan-Pleven in gewijzigde vorm er komen zal. De vraag is nu: wat dan? Het lijkt ongewenst om verder te gaan met nog eens dit en dan weer een ander plan, zonder dat een vaste lijn gevolgd wordt. Zonder vaste lijn en zonder duidelijk doel zal men op steeds grotere weerstanden stuiten.
Kohnstamm meent dat het doel van Europese integratie moet zijn de deelnemende landen weer een levenskrachtige economie te geven en in staat te stellen invloed op de wereldpolitiek te herkrijgen. Grondslag moet zijn economische integratie, het scheppen van één grote markt die voor de ontwikkeling van de Europese industrie nieuwe mogelijkheden zal bieden.
Op financieel gebied acht Kohnstamm voorlopig één centrale bank en één munt niet denkbaar, maar er moet wel naar coördinatievormen gezocht worden Op het gebied van de buitenlandse politiek denkt hij aan een gezamenlijk defensiebeleid.
In marges commentaar Van der Lee.