Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00906
27-12-1954
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Beyen stuurt een vertrouwelijk Franstalig rapport naar Drees over zijn besprekingen met Spaak en Bech op 23 november te Brussel. Onderwerpen waren: de mogelijke verplaatsing van de EGKS-zetel naar Saarbr├╝cken, de ontwikkelingen in Frankrijk (m.n. de tendens naar bilateralisme), de uitbreiding van het werktrerrein van de WEU, integratie EGKS in de WEU, nieuwe ontwikkelingen, uitbreiding activiteiten EGKS.