Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00908
20-10-1952
Samenvatting
De ministerraad is van oordeel dat ratificatie van het EDG-verdrag door Nederland snel zal dienen plaats te vinden, doch zonder overhaasting. Ook de uitlatingen van Blaisse in een redevoering in Limburg kwamen ter sprake. De raad deelt niet de opvatting van Blaisse dat Nederland rustig kan wachten totdat met name Frankrijk het EDG-verdrag heeft geratificeerd.

Beyen: "Prachtig. Maar we kunnen wel vast met Rd. v. State beginnen. Ik ga dat met MP bespreken."
Zie ook