Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00910
10-10-1952
Actoren
Memorandum en verslag
Samenvatting
Verkeersintegratie.
Schaepman maakt melding van verschillende initiatieven om te komen tot integratie van het verkeerswezen. In EGKS-verband is men te laat geweest om ook de verkeerszaken te regelen. Voorkomen moet worden dat ook bij een eventuele landbouwintegratie de verkeersbelangen in de verdrukking komen. Er moet een verkeersautoriteit komen die t.a.v. het verkeersbeleid decisieve bevoegdheden heeft. Er moet op dit terrein eenheid komen. De opvattingen van Nederland en België lopen echter uiteen. Er moet begonnen worden de Nederlandse ideeën aan de man te brengen.

Bijgevoegd: verslag van overleg van Belgische en Nederlandse ambtenaren over Europese verkeersaspecten op 7 oktober 1952 te Brussel.