Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00911
13-02-1953
Samenvatting
Dulles-Drees/EDG.
Minister Dulles is enigzins teleurgesteld over de pessimistische kijk van Drees t.a.v. de EDG en de Europese samenwerking. Tuyl heeft in een gesprek met de ambassaderaad van de VS medegedeeld dat Drees nooit een uitgesproken voorstander van bewapening van Duitsland via de EDG was geweest. Drees en ook andere ministers geven de voorkeur aan het inschakelen van Duitsland in de NAVO. Tuyl ontkende ten stelligste dat Drees zijn invloed zou aanwenden om de ratificatie van de EDG te doen mislukken.
Voorts verklaarde Tuyl dat Drees' aarzelingen mede te verklaren zijn uit het feit dat de Franse initiatiefnemers van de EDG nu de meeste moeilijkheden opwerpen.