Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00912
4-9-1954
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Tijdens een gesprek in Brussel op 4/9 bracht Spaak de jongste ontwikkelingen in Europa ter sprake. Luns informeerde hem over zijn gesprekken met Amerikaanse, Franse en Canadese ambassadeurs. Spaak stelde dat er na de verwerping van de EDG twee alternatieven zijn: of men kiest de oplossing Duitsland in alliantieverband toe te staan zich te bewapenen, waarbij geen speciale discriminatoire maatregelen kunnen worden ingelast, of men tracht alsnog een zekere beperking van en controle op de Duitse herbewapening te bereiken. Het eerste komt neer op toelating tot de NAVO. Spaak vindt dit niet de meest ideale oplossing. Het tweede zou neerkomen op het wederom scheppen van een soort defensie-gemeenschap en hij meent dat een conferentie van de 8, zoals door Engeland voorgesteld, de mogelijkheden moet onderzoeken. Een conditieloze Duitse herbewapening zal voor Frankrijk onaanvaardbaar zijn.
Essentieel is de deelname van Engeland, waarover Spaak niet optismistisch is. Hij meent ook dat Frankrijk erop moet worden gewezen dat er geen andere alternatieven zijn dan de genoemde twee.