Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00915
26-08-1954
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Luns had een onderhoud met voorzitter Wiley van het Foreign Relations Committee van de Amerikaanse Senaat. Deze suggereerde dat indien Frankrijk het EDG-verdrag zou verwerpen er niet eerst besprekingen van de overige 5 met de VS moesten plaatsvinden om een gemeenschappelijke houding tegenover Frankrijk vast te stellen. Luns heeft hier ernstig tegen gewaarschuwd en gesteld, dat geen West-Europese politiek of militaire samenwerking mogelijk en aanvaardbaar is zonder actieve medewerking van Frankrijk. Nederlands houding wordt vnl. Ingegeven door de vrees dat achter de façade van een ontmachte EDG Duitsland zijn militarisme weer zal kunnen botvieren. De Nederlandse regering zou wensen dat Frankrijk politiek en militair krachtiger was.
Wiley verklaarde dat de Amerikaanse opinie fed up raakte t.a.v. Frankrijk.
Luns deelde mee dat ondanks de eventuele verwerping van de EDG de ontwikkelingen in Europa verder zouden gaan en dat Nederland dan waarschijnlijk bereid zou zijn Duitsland te doen toetreden tot de NAVO.