Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00922
10-08-1955
Samenvatting
327. Overzicht stand van zaken Brusselse Studie Commissie.
Nu de besprekingen voor drie weken zijn opgeschort is er gelegenheid om de balans op te maken. Intern werd overeenstemming bereikt de de tijd moet worden benut voor het opstellen van een schematisch overzicht van de probleemstelling die zich in Brussel heeft ontwikkeld, de oplossingen die Nederland als het meest wenselijke ziet en die welke Nederland onaanvaardbaar acht, en de punten waarover Nederland onder bepaalde omstandigheden wil onderhandelen een een zekere ruil wil bedrijven. Voorts wordt in het stuk ingegaan op de voorbereiding van de conferentie van Noordwijk.