Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00925
19-09-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1705. Ministersconferentie betr. Integratie op 8, 9 en 10 oktober te Parijs.
De agenda staat nog niet vast, maar zeker is dat er zal worden gesproken over de Franse gedachten inzake inschakeling van de overzeese gebieden. Voorts maakt Van der Beugel melding van enkele punten van zorg: de steeds negatiever wordende houding van Duitsland t.a.v. Euratom en de voorwaarden waarop Frankrijk een verdrag tot de gemeenschappelijke markt zou kunnen accepteren. T.a.v. van het eerste punt wordt getracht Adenauer te bewegen de negatieve spiraal om te buigen. T.a.v. Frankrijk is de situatie erg gunstig: nog nooit is daar zo'n serieuze poging waargenomen om de Europese integratie een stap verder te brengen.
Heet hangijzer blijven de Franse eisen t.a.v. de overzeese gebieden en de fasering van het inwerking treden van de gemeenschappelijke markt.