Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00937
08-03-1946
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Naar aanleiding van het rapport van Lamping betreffende de vergadering van de Conseil Tripartite van 29/31 januari 1946 dient de volgende gedragslijn te worden vastgesteld.
De aanvankelijke wens van de Fransen om de tolunie van de Benelux tot Frankrijk uit te breiden is van Nederlandse zijde van aanvang af van de hand gewezen. De vorming van een 'entente regionale' moet eveneens van de hand worden gewezen omdat deze een ongunstige indruk zal maken op de Engelsen en Amerikanen. De vraag is nu of afwijzing van de resolutie tot gevolg zal hebben dat de Conseil uit elkaar zal vallen. Alleen met tact kan dit worden voorkomen.
Zie ook